Nya ramavtal för betalkort och inköpskort i staten

Pressmeddelande 30 september 2004

Ramavtal för betalkort har tecknats med SEB Kort AB, American Express Services Europe Ltd., FöreningsSparbanken AB och Nordea Finans Sverige AB.

För att effektivisera fakturahanteringen inom myndigheten finns resekontotjänst med i samtliga ramavtal för betalkort.

Ramavtal för inköpskort har tecknats med SEB Kort AB och American Express Services Europe Ltd.

Myndigheternas stora intresse av att förenkla och rationalisera inköpsprocessen har lett till att staten för första gången tecknar ramavtal för inköpskort.

Ramavtalen kan användas av riksdagen och statliga myndigheter under regering och riksdag inklusive statliga affärsverk. Ramavtalen gäller från och med den 1 januari 2005 till och med den 31 december 2006. RGK har möjlighet att förlänga avtalstiden till maximalt 4 år.

Det finns f.n. över 20 000 betalkort i staten och omsättningen 2003 översteg 1,5 miljarder kronor.

Frågor kan ställas till:
Anita Schönbeck anita.schonbeck@rgk.se telefon 08-613 4585