Nya premieobligationer

Pressmeddelande 22 september 2004

Idag börjar Riksgäldskontoret sälja nya premieobligationer. En premieobligation kostar 1 000 kronor. Fyra gånger per år är det dragning. Köparen kan i varje dragning vinna upptill en miljon kronor, skattefritt. När lånets löptid är slut efter ca tre år betalas hela köpesumman tillbaka.

Vinstsumman som lottas ut är den avkastning som Riksgäldskontoret annars skulle ha betalat för att låna motsvarande belopp på annat sätt. Den som köper en serie med 50 premieobligationer är garanterad vinster på en procent skattefritt per år (motsvarar drygt 1,4 procents bankränta). Dessutom har alla köpare chansen att vinna övriga vinster enligt den vinstplan som finns.

Idag finns utestående premieobligationer för 36 miljarder kronor. Köparna är alltifrån privatpersoner, mindre företag och organisationer. Det genomsnittliga köpet är för 50 000 kronor.