Mindre överskott än väntat i februari

Pressmeddelande 5 mars 2004

Statens betalningar under februari gav ett överskott på 9,3 miljarder kronor, vilket är 5,6 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets senaste prognos. Det lägre överskottet förklaras främst av mindre nettoskatteinbetalningar än väntat.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) uppgick till 16,2 miljarder kronor, vilket är 6,5 miljarder mindre än beräknat. Huvudorsaken är mindre inbetalningar av fyllnadsskatt och kvarskatt. Osäkerhet om skatteinbetalningarna gör att februari alltid är en svår månad att prognostisera. Det låga utfallet i februari kan dock uppvägas av större inbetalningar senare under året. Trots en stor prognosavvikelse för februari är Riksgäldskontorets sammanlagda bedömning därför fortfarande att lånebehovet 2004 kommer att uppgå till ca 68 miljarder kronor. För mer information om Riksgäldskontorets årsprognos se "Statsupplåning 2004:1", som finns på www.rgk.se.

Räntebetalningarna för statsskulden var 0,9 miljarder kronor mindre än beräknat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. februari uppgick lånebehovet till 61 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av februari 1 258 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för mars publiceras den 7 april 2004, kl. 9.30.

För mer information:
Lars Hörngren, Tel: 08-613 47 36

Mindre överskott än väntat i februari Läs Mindre överskott än väntat i februari, pdf (öppnas i nytt fönster)