Lånebehovet mindre än prognos i september

Pressmeddelande 7 oktober 2004

Statens betalningar i september gav ett underskott på 7,6 miljarder kronor. Det är 3,8 miljarder mindre än Riksgäldskontorets prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) visade ett underskott på 2,1 miljarder kronor. Det är 4,7 miljarder kronor mindre än beräknat. Skatteintäkterna har utvecklats som förväntat. Den stora avvikelsen under månaden förklaras av lägre utgifter för statliga myndigheter. En större betalning på ca 1,6 miljarder kronor för Skolverket kommer istället att göras under oktober månad. Utbetalningar till kommunerna blev ca 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat; samma effekt förväntas där även för årets resterande månader. Utöver detta hade flera myndigheter, bl.a. försvaret, något lägre utbetalningar än beräknat.

Räntebetalningarna för statsskulden var ca 0,9 miljarder kronor högre än prognosen. Kursförluster i samband byten av obligationer blev större än beräknat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. september uppgick lånebehovet till 52,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av september 1 243 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för oktober publiceras den 5 november 2004, kl. 9.30.

För mer information:
Tord Arvidsson, tel: 08-613 47 53

Lånebehovet mindre än prognos i september Läs Lånebehovet mindre än prognos i september, pdf (öppnas i nytt fönster)