Premie Invest - ett dyrt sätt att köpa premieobligationer

Pressmeddelande 18 augusti 2003

Premie Invest är ett privat företag som säljer tidigare utgivna premieobligationer på avbetalning. Riksgäldskontoret har inget som helst samarbete med Premie Invest utan anser tvärtom att Premie Invests erbjudande är både kostsamt och oförmånligt för kunden. Men vi får ändå många frågor om Premie Invests erbjudanden från privatpersoner som fått direktreklam från Premie Invest med erbjudande att köpa premieobligationer. Vi får också mycket frågor från media. Här följer några av de vanligaste frågorna och svaren.


Vad är Premie Invest?

Premie Invest är ett privat företag som köper premieobligationer och säljer dem till privatpersoner på avbetalning. Genom att lägga till småvinster och göra ett "paket" av premieobligationer säljer de premieobligationer på avbetalning till en kostnad som är dubbelt så hög som den skulle ha varit om kunden köpt obligationerna kontant från Riksgäldskontoret.

Vilken relation har Riksgäldskontoret till Premie Invest?
Riksgäldskontoret har inget som helst samarbete med Premie Invest och har kritiserat deras verksamhet många gånger. Riksgäldskontoret har också anmält Premie Invest till Konsumentverket för vilseledande marknadsföring.
Se pressmeddelande publicerat 2002-09-19.

 
Skadar Premie Invest Riksgäldskontoret?
Riksgäldskontoret anser att Premie Invests marknadsföring skapar en felaktig föreställning om att Riksgäldskontoret står bakom Premie Invests erbjudande.