Mindre administration med ny lånemodell

Pressmeddelande 23 oktober 2002

Riksgäldskontoret har infört en ny statlig lånemodell. Den innebär att myndigheter kan ersätta hundratals lån med ett enda för varje myndighet. Det blir betydligt enklare att administrera lån och att låna till anläggningstillgångar.

Tidigare måste varje lån vara kopplat till en viss investerings ekonomiska livslängd. Det kravet tog regeringen bort den 1 juli 2002.

Den vanligaste låneformen är ett lån med rörlig ränta, Riksbankens reporänta. De myndigheter som vill kan också låna med bunden ränta och olika löptid. Därigenom minskar risken för att eventuella räntehöjningar snabbt slår igenom.

Avgifterna i den nya lånemodellen blir lägre än tidigare eftersom kostnaderna också är lägre. Myndigheterna betalar ränta och amorterar en gång per halvår.

Det finns närmare 300 myndigheter i Sverige. Ett tjugotal myndigheter har redan gått över till den nya lånemodellen. Antalet lån har minskat från 5 000 till 4 000 lån (minus 20 procent) på mindre än en månad. Statens Folkhälsoinstitut har lagt om sina 23 lån till ett enda. Karlstads Universitet har gått från ca 30 lån till ett lån. Riksgäldskontoret har för egen del bytt lånemodell. Riksförsäkringsverket, RFV, har tidigare haft 300 lån. Istället för att göra 300 transaktioner kan RFV nu göra en enda nettotransaktion varje halvår. RFV har valt att ha 14 lån i den nya lånemodellen.

Det här innebär stora förenklingar både för myndigheterna och för oss på Riksgäldskontoret, säger Pär Nygren, chef för statens internbank. Det här är bara en av många förändringar inom statens betalningar som kommer att underlätta och förenkla arbetet inom staten. Hittills har till exempel interaktiva tjänster för myndigheterna införts på www.rgk.se

För mer information kontakta:

Tommy Widell, bitr. avdelningschef, tel: 08-613 45 89
Mikael Bergman, projektledare, tel: 08-613 46 23.