Vilgot Johansson betalningsskyldig gentemot staten

Pressmeddelande 24 april 2002

Riksgäldskontoret har stämt Vilgot Johansson vid tingsrätten och begärt att han skall åläggas att till staten betala tillbaka ett belopp om flera hundra miljoner kronor. Tingsrätten har i dag förklarat att Vilgot Johansson är skyldig att betala 3 miljoner kronor plus ränta till staten.

Riksgäldskontoret är nöjd med att tingsrätten förpliktigat Vilgot Johansson att betala. Riksgäldskontoret är däremot mycket förvånad över den kraftiga jämkningen av hans betalningsskyldighet och att Riksgäldskontoret ska stå för en del av Vilgot Johanssons rättegångskostnader.

Bakgrunden till statens krav är att Vilgot Johansson och hans bror Lars Johansson 1979 skrev på en borgen till förmån för staten. Borgen innebar bl.a. att bröderna Johansson lovade att till staten betala tillbaka de belopp som staten kunde komma att behöva betala till bröderna Johanssons långivare.

Lars Johansson erkände sin betalningsskyldighet mot staten och betalade av på skulden.

Vilgot Johansson har däremot inte ansett sig ha någon skyldighet att betala. Därför beslutade Riksgäldskontoret att stämma Vilgot Johansson. Tingsrätten har nu fastställt att också Vilgot Johansson är skyldig att betala. Tingsrätten har dock funnit skäl att begränsa Vilgot Johanssons betalningsskyldighet. Riksgäldskontoret kommer nu att granska domen, för att ta ställning till om det finns skäl att överklaga domen och därmed driva hela statens krav inför hovrätten. Riksgäldskontoret kommer samtidigt att verka för att Vilgot Johansson fullgör sin betalningsskyldighet, som den har fastställts av tingsrätten.

Principen är att alla ska behandlas lika och efter förmåga stå för sina åtaganden, oavsett om de är skyldiga staten större eller mindre belopp.

Frågor besvaras av:
Marja Lång, informationschef, telefon 08-613 46 54.