Rörlig ränta höjs direkt på RiksgäldsSpar

Pressmeddelande 19 mars 2002

Räntan på RiksgäldsSpar utan tidsgräns höjs till 3,75 procent och räntan på MånadsSpar höjs till 3,65 procent. Det är en följd av att Riksbanken imorgon höjer den s.k. reporäntan.

RiksgäldsSpar utan tidsgräns fungerar som ett vanligt sparkonto men har högre ränta och saknar avgifter. Sedan starten för 15 månader har närmare fem miljarder kronor placerats i RiksgäldsSpar utan tidsgräns. Minsta insättning är 5 000 kronor. Den som vill ta ut pengar ringer eller skriver till Riksgäldskontorets kundtjänst och efter 6 dagar finns pengarna på det konto kunden angett. Insättningarna i MånadsSpar har också fortsatt att öka. Minsta sparbelopp är 200 kronor i månaden. De fasta räntorna för andra sparformer inom RiksgäldsSpar påverkas inte direkt av höjningen av reporäntan.

För mer information kontakta:

Marja Lång, informationschef, telefon 08 - 613 4654 eller
Ann-Sofi Dalmo, försäljningschef, 08 - 613 4572 eller
Kundservice 020 780 780