Riksgäldskontoret anmäler Premie Invest för vilseledande marknadsföring

Pressmeddelande 19 september 2002

Riksgäldskontoret anmäler Premie Invest till Konsumentverket för otillbörlig marknadsföring genom vilseledande direktreklam. Många av Premie Invests kunder tror att det är Riksgäldskontoret som ligger bakom Premie Invest erbjudande. Riksgäldskontoret får mycket ofta samtal från arga och ledsna kunder till Premie Invest.

Riksgäldskontoret vill att Konsumentverket ska förbjuda den vilseledande reklamen samt överväga om en marknadsstörningsavgift ska tas ut av Premie Invest.

Premie Invest köper upp premieobligationer på andrahandsmarknaden och säljer dem på avbetalning. Företaget erbjuder ett s.k. set med två premieobligationer för 4 800 kronor att betalas med 100 kronor i månaden under 48 månader. Motsvarande kontantpris på andrahandsmarknaden är ca 2 000 kronor. De tjänster som Premie Invest erbjuder är omotiverade eftersom vinstbevakning och annan service inte längre är nödvändigt när alla obligationer emitteras elektroniskt genom VPC, där innehavarna har ett VP-konto och vinsterna automatiskt betalas ut till vinnarens konto liksom det nominella beloppet när löptiden är slut.

Premie Invests obehövliga service, lockpresenter av ringa värde samt garantivinster på sammanlagt 200 kronor under fyra år motiverar inte den höga kreditkostnaden.

Premie Invests reklamutskick är vilseledande. Det är svårt för kunden att förstå att det är mer än dubbelt så dyrt som att köpa premieobligationer utan lån. Många kunder tror dessutom att Riksgäldskontoret ligger bakom företaget.

Konsumenterna förväntar sig en trygg placering till skälig kostnad när de köper svenska statens premieobligationer. Därför bör Premie Invest upphöra med sin nuvarande marknadsföring, anser Riksgäldskontoret.

Mer information:

Marja Lång, informationschef 08-613 46 54
Erik Thedéen, chef Marknad och skuldförvaltning 08-613 46 46
Ann-Sofie Dalmo, marknadschef 08-613 45 72.

På www.rgk.se finns den fullständiga anmälan till Konsumentverket.

Anmälan av Premie Invests marknadsföring av svenska statens premieobligationer Läs Anmälan av Premie Invests marknadsföring av svenska statens premieobligationer, pdf (öppnas i nytt fönster)