Premie Invest dyrt sätt att köpa premier

Pressmeddelande 22 januari 2002

Premie Invest är ett privat företag som säljer tidigare utgivna premieobligationer på avbetalning. Riksgäldskontoret har inget samarbete med Premie Invest. Men vi får många frågor från allmänhet och media. Här är några av frågorna och svaren.

Vad är Premie Invest?
Premie Invest är ett privat företag som köper premieobligationer och säljer dem på avbetalning. Genom att lägga till småvinster och göra ett "paket" av premieobligationer säljer de premieobligationer på avbetalning till mer än det dubbla priset.

Vilken relation har Riksgäldskontoret till Premie Invest?
Riksgäldskontoret har inget samarbete med Premie Invest och har kritiserat deras verksamhet ett flertal gånger.

Skadar Premie Invest Riksgäldskontoret?
Det finns en risk att Premie Invests affärsmetoder smutsar ner Riksgäldskontorets rykte och produkter.

Varför stoppas inte Premie Invest?
Trots ett hundratal anmälningar från kunder till den Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, har varken ARN eller Konsumentverket ingripit. Premie Invest har som affärsmetod att göra upp i godo med de kunder som klagar och kräver då att kunden drar tillbaka sin anmälan. Då kan ARN inte göra något.

Hur köper man premieobligationer?
Riksgäldskontoret säljer (emitterar) premieobligationer under två perioder per år. Premierna säljs dels direkt av Riksgäldskontoret (via internet och telefon) dels via banker och vissa fondkommissionärer. När Riksgäldskontoret inte säljer nya premieobligationer kan man köpa premier från tidigare lån på andrahandsmarknaden genom bank eller fondkommissionär.

Kan man låna för att köpa premieobligationer?
Den som vill låna för att köpa premieobligationer kan vända sig till en bank och låna pengar. Premieobligationer kan också användas som säkerhet för lånet upptill 90%.

Varför är premieobligationer bra?
Den som köper en premieobligation deltar i dragningar och har chans att vinna bland annat storvinster på en miljon kronor. Samtidigt får köparen tillbaka insatsen när löptiden är slut. De flesta lån har en garanterad vinstprocent om köparen köper en serie obligationer, i regel för 50.000 kronor.

Hur mycket lottas ut?
Det som lottas ut är den ränta som Riksgäldkontoret skulle ha betalat om Riksgäldskontoret hade lånat pengar på ett annat sätt. Vinstprocent varierar alltså med det allmänna ränteläget. För de senaste premielånen har det varit knappt 3 procent.

Är det en bra ränta?
Premieobligationer är till för den som vill ha lite spänning och chansen att vinna men samtidigt vara säker på att få tillbaka insatsen minus räntan, som ju lottas ut. Annars kan privatpersoner och mindre placerare få högre ränta om de placerar RiksgäldsSpar, men då finns ingen vinstchans.

Hur mycket har Riksgäldskontoret lånat via premieobligationer?
Det är ungefär 45 miljarder kronor och vi har ca 500 000 kunder.

När kommer nästa premielån?
Det säljs i april och det kommer en kampanj när det drar ihop sig.

Vad händer om jag vill sälja mina premieobligationer?
De kan säljas på börsen genom en bank eller vissa fondkommissionärer. Det går också att köpa premieobligationer på andrahandsmarknaden via börsen. Riksgäldskontoret deltar bara i primärmarknaden, alltså säljer nya premieobligationer.