Utan tidsgräns spränger 2 miljarders gränsen - stocken har ökat med 30 % under fem månader

Pressmeddelande 4 maj 2001

Riksgäldskontoret lanserade i december 2000 en ny sparform: RiksgäldsSpar utan tidsgräns. Intresset för sparformen har varit mycket stort och inflödet efter fem månader uppgår till ca 2 miljarder kronor. Försäljningsframgångarna har medfört att det totala sparandet i RiksgäldsSpar har ökat med nästan 30 procent.

Räntan, som följer Riksbankens reporänta (minus 0,25 %), är för närvarande 3,75 procent. Det är den högsta räntan på marknaden när det gäller sparkonton. Det finns heller inga avgifter. Den minsta insättningen är 5 000 kronor och den högsta 5 miljoner kronor per sparare och dag. Det går att ta ut pengarna när som helst.

Det går att boka RiksgäldsSpar via internet (www.rgk.se) eller via telefon 020-780 780. Sparpengar tas ut genom att meddela Riksgäldskontoret per telefon eller brev. Det tar sex bankdagar att få ut pengarna. Riksgäldskontoret betalar ränta under fem av dagarna.

Inom RiksgäldsSpar finns även sparformer med fast eller real ränta och med olika löptider. Det går också att månadsspara, minst 200 kronor per månad. Aktuella räntor för alla sparprodukter inom RiksgäldsSpar finns på www.rgk.se.

För mer information:

Kundservice, tel: 020-780 780
Erik Thedéen, avd. chef Marknad och skuldförvaltning, telefon 08-613 46 46
Ann-Sofi Dalmo, chef Marknadskommunikation och försäljning, telefon 08-613 45 72