Skattefria miljonvinster och insatsen tillbaka

Pressmeddelande 20 mars 2001

Riksgäldskontoret ger ut ett nytt premieobligationslån kallat 01:1. En premieobligation kostar 1 000 kronor. Den som köper en äkta följd med 50 premier får garantivinster som motsvarar 1 procent på årsbasis förutom övriga vinster som lottas ut. Alla vinster är skattefria. Totalt lottas 2,9 procent av premielånets volym ut. Eftersom vinsterna är skattefria motsvarar det en avkastning på 4,1 procent före skatt.

Högsta vinsten är en miljon kronor. Det är 16 dragningar under löptiden. Lånet löses in den 4 mars 2005 då insatsen betalas tillbaka.

Första dragningen är den 28 maj 2001. Därefter är det dragningar varje år i augusti, november, februari och maj. Den sista dragningen äger rum den 28 februari 2005.

Garantivinsterna lottas ut två gånger årligen i februari och i augusti. Den som har en äkta 50-följd får garanterat 250 kronor per dragning. Det motsvarar 1 procent på årsbasis eller 1,43 procent före skatt.

-Våra kunder vill gärna ha garantivinster och nu återgår vi till den mer traditionella formen av premieobligationer, säger Ann-Sofi Dalmo enhetschef på Riksgäldskontoret. Premieobligationen kan ses som ett komplement till vanligt banksparande samtidigt som chansen finns att vinna en miljon. Det är inte bara privatpersoner som placerar en del av sina besparingar i premieobligationer fortsätter Ann-Sofi Dalmo.

Om premielånet säljs för en miljard kronor blir det 1 miljonvinst, 10 vinster på 50 000 kronor, 206 vinster på 10 000 kronor och 3 090 vinster på 1 000 förutom garantivinsterna. Om lånet säljs för mer än en miljard kronor ökar antalet vinster så att den totala vinstsumman hela tiden motsvarar 2,9 procent av premielånets volym per år. Före skatt är avkastningen 4,1 procent.

Säljperioden börjar den 21 mars och slutar den 3 april 2001.

Mer information finns på www.rgk.se eller
kundservice 020-780 250 eller
Ann-Sofi Dalmo, enhetschef 08-613 45 72.
Marja Lång, informationschef 08-613 46 54.