Riksgäldskontoret ger statlig garanti för försäkring till flygbolag mot terrorism

Pressmeddelande 27 september 2001

Riksgäldskontoret ska ställa ut garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbolag, flygplatser och vissa handlingsagenter som är licensierade i Sverige. Skyddet ska ha samma omfattning som gällde fram till den 25 september. Det gäller skador för tredje man som följer av krig, terrorism och liknande. En riskrelaterad avgift ska tas ut för garantin. Beslutet fattades av regeringen idag.

Garanti får gälla i högst 30 dagar räknat från och med den 25 september. Garanti får endast ställas ut om försäkringslösning helt eller delvis saknas på marknaden. Om det under garantiperioden kommer en försäkringslösning på marknaden, ska garantibeloppet i motsvarande utsträckning minskas.

Riksgäldskontoret har beslutat att försäkringsbolaget Trygg-Hansa ska ställa ut de enskilda försäkringarna grundat på en av Riksgäldskontoret utställd statlig garanti till Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa kan omedelbart ställa ut den aktuella försäkringen med verkan från och med den 25 september 2001.

Frågor till Riksgäldskontoret besvaras av:
Per Anders Bergendahl, telefon 08-613 46 21

För Trygg-Hansa svarar Mats Höglund, tel: 070-593 24 63