Ny garanti till flygbolag t.o.m. 23 november 2001

Pressmeddelande 1 november 2001

Riksgäldskontoret har fått i uppgift att ställa ut garantier för försäkringar till flygbolag, flygplatser och vissa s.k. handlingsagenter för att återställa försäkringsskyddet vad gäller skada på tredje man i händelse av krig eller terrordåd.

Pressmeddelande 2001-11-01

Det är Riksgäldkontoret som fastställer avgiftens storlek grundat på övergripande beslut från riksdagen och regeringen. Avgiften ska vara riskrelaterad och täcka de administrativa kostnaderna. Enligt regeringens beslut ska flygbolag teckna egna försäkringar för skadebelopp upp till 50 miljoner dollar. Den försäkringen har ett marknadspris på 1,25 dollar per resa och passagerare.

Den statliga garantin gäller försäkringar på ytterligare högst 1,7 miljarder dollar. Garantin gäller för varje skadefall under perioden. Riksgäldskontoret har fastställt garantiavgiften till maximalt 1,65 dollar per passagerare och resa. Garantiavgiften varierar med försäkringsbeloppets storlek. Det innebär en högsta sammanlagd avgift på 2,90 dollar per resa. Endast ett bolag i Sverige kommer idag upp i den högsta avgiften, de allra flesta flygbolag ligger på maximalt 2,40 dollar.

På marknaden finns försäkringar för flygbolag som täcker skador upp till 1 miljard dollar vid ett skadetillfälle. De kostar ca 3,10 dollar per resa. Hittills har runt 320 flygbolag i världen tecknat sådana försäkringar.

EU:s transportministrar uttalade vid ett möte den 16 oktober att stöd av detta slag bara får tillhandahållas mot marknadsmässiga premier. Riksgäldskontoret bedömer att en maximal avgift på 2,90 dollar per resa ligger tillräckligt nära marknadspriset för att inte snedvrida konkurrensen mellan de flygbolag som valt en marknadslösning och de som får statliga garantier.

För transportflyg, flygplatser och s.k. handlingsagenter har Riksgäldskontoret fastställt en avgift på 75 procent av den avgift som betalades för totalt tredjemansskydd före den 11 september 2001.

Frågor besvaras av:
Riksgäldsdirektör Thomas Franzén, telefon 08 613 46 51
Avdelningschef Per Anders Bergendahl, telefon 08 613 46 21