Extra dragningar i premieobligationslån 2001:1

Pressmeddelande 22 november 2001

Riksgäldskontoret kommer att göra två extradragningar i lån 2001:1 den 12 och 13 december 2001. Riksgäldskontoret har felaktigt dragit och delat ut totalt två extra miljonvinster och fem 50 000 kronors vinster samtidigt som motsvarande belopp i mindre vinster inte dragits vid de två dragningar som hittills gjorts i 2001:1. Riksgäldskontoret upptäckte nyligen felen.

Pressmeddelande 2001-11-22

Riksgäldskontoret kommer att återskapa exakt samma dragningar och betala ut vinster på de premieobligationer som felaktigt inte utfallit med någon vinst. Vinsterna kommer att betalas ut till dem som hade obligationer i premielån 2001:1 vid de aktuella dragningstillfällena den 28 maj och 27 augusti 2001.

Riksgäldskontoret har en dubbel intern kontroll och samtliga premiedragningar övervakas av Lotteriinspektionen. Trots detta uppmärksammades inte att vinstplanen för premielån 2001:1 hade färre högvinster men fler mindre vinster än tidigare premielån.

Riksgäldskontoret har på grund av det inträffade ändrat sina interna rutiner och har dessutom granskat alla dragningar av gällande premielån för att säkerställa att felet inte begåtts tidigare eller upprepas. Riksgäldskontoret beklagar felaktigheterna. Lotteriinspektionen ändrar också sina kontrollrutiner.

Omkring 1 600 vinster på 1 000 respektive 10 000 kronor ska lottas ut vid de extra dragningarna. Dessutom kommer alla vinster på 250 kronor från dragningen i augusti att lottas ut. De som på grund av de felaktiga dragningarna har fått vinster får behålla dem. Vinstchanserna blir därmed större för dem som ägde premieobligationer i 2001:1 vid de aktuella tidpunkterna. Kostnaderna för Riksgäldskontoret ökar med ca 13 miljoner kronor. Finansierings- kostnaden för premielån 2001:1 stiger från 2,9 procent till 3,55 procent under 2001. Den tredje dragningen i premielån 2001:1 äger rum den 26 november 2001. Dragningsresultaten publiceras på www.rgk.se

Frågor besvaras av:

Ann-Sofi Dalmo, gruppchef, tel. 08-613 45 72
Marja Lång, informationschef, tel. 08-613 46 54