Bonusdragning i premieobligation 2000:3

Pressmeddelande 3 december 2001

Riksgäldskontoret gör den 17 december 2001 den första bonusdragningen i premieobligation 2000:3.

Pressmeddelande 2001-12-03

500 vinster á 10.000 kronor kommer att lottas ut. Vinsterna betalas ut den 21 december 2001. För att få vara med i bonusdragningen krävs att innehavaren på avstämningsdagen den 21 november 2001 ägde minst 50 obligationer i premielån 2000:3.

VPC, som för register över innehavarna, meddelar innehavaren att den fått en dragningsrätt och denna dragningsrätt har tilldelats serie- och ordningsnummer. Dragningen görs sedan på dessa serie- och ordningsnummer. Dragningsrätten tas bort från VP-kontot den 28 december 2001.

Den andra bonusdragningen kommer att äga rum den 9 december 2002 med avstämningsdag den 11 november 2002. Då delas en ny dragningsrätt ut till dem som har 50 eller fler premieobligationer i 2000:3. Den tredje och sista bonusdragningen kommer att äga rum den 8 december 2003 med avstämningsdag den 19 november 2003.