Triopremien lockar obligationsmiljarder

Pressmeddelande 21 januari 2000

Premieobligationer och privatobligationer för sammanlagt hela 28 miljarder kronor löper ut under de kommande månaderna. Det kan jämföras med statens utgifter för barnbidrag som uppgår till knappt 19 miljarder kronor i år. För att locka spararna kommer Riksgäldskontoret med ett unikt erbjudande.

Den som köper 10 obligationer i båda premielånen, Trio 1 och Trio 2, får vara med i en extra dragning - Triodragningen - då 30 miljoner delas ut. Som alltid får premieinnehavarna sina pengar tillbaka efter löptidens slut vare sig de har vunnit eller inte. Dessutom är vinsterna skattefria.

Triopremien är en kombination av två premielån, Trio 1 och Trio 2, som köps vid två tillfällen. Båda lånen har ett nominellt belopp på 1.000 kronor och en löptid på tre år. Trio 1 har dragning i udda månader och Trio 2 har dragning i jämna månader. Vid varje dragning lottas minst en miljonvinst och många 100.000, 10.000 och 1.000 kronors vinster ut.

Den som har 10 premier av både Trio 1 och Trio 2 får dessutom vara med i Triodragningen då 300 stycken 100.000 kronors vinster lottas ut. Ett plus ett kan alltså bli tre - därav namnet Triopremien. Sannolikheten att någon gång under löptiden vinna i något av lånen är minst 33 procent för den som har 10 premier i både Trio 1 och Trio 2. Det går också att bara köpa Trio 1 eller Trio 2, men då går premieinnehavaren miste om den spännande Triodragningen.

Premieobligationer utställda av Riksgäldskontoret för cirka nio miljarder löper ut under årets första månader. Privatobligationer utställda av bankerna för 19 miljarder löper till förfall under samma period. Det blir sammanlagt 28 miljarder kronor, vilket nästan är 50 procent mer än vad staten lägger ned på barnbidrag under ett helt år.

- Konkurrensen om de här sparpengarna är stenhård, säger Marja Lång, informationschef på Riksgäldskontoret. Triopremien har "allt" - trygghet och spänning, sparande och spel. Ingen annan spelform med miljonvinster kan garantera insatsen tillbaka.

- Triopremien har dragningar varje månad med minst en miljonvinst och andra högvinster, fortsätter Marja Lång. Våra kunder efterfrågar premielån med många vinstchanser, låga nominella belopp och korta löptider. Precis de villkoren har Triopremien.

För ytterligare information, - ring vår Kundservice telefon 020-780 250 eller växel telefon 08 - 613 4500

Fakta Trio 1 och Trio 2

Trio 1
Fastställande av villkor: 24 januari, Försäljningsperiod: 26 januari - 8 februari 2000, Sista betalningsdag: 21 februari 2000, Första dragningsdag: 15 maj 2000, Börsnotering: 16 mars 2000, Inlösen: 15 april 2003

Trio 2
Fastställande av villkor: 6 mars 2000, Försäljningsperiod: 8 - 21 mars 2000, Sista betalningsdag: 3 april 2000, Första dragningsdag: 19 juni 2000, Börsnotering: 20 april 2000, Inlösen: 15 april 2003

Bakgrundsinformation - Riksgäldskontorets hushållsupplåning

Målet för hushållsupplåningen är dels att sänka statens kostnader för upplåningen dels att bidra till att stärka konkurrensen på finansmarknaden. Riksgäldskontorets kostnader för upplåningen på hushållsmarknaden är lägre än på den svenska penning- och obligationsmarknaden. Det beror på att ränteläget är något högre på institutionsmarknaden där Riksgäldskontoret ger ut statsskuldsväxlar och statsobligationer än vad det är på hushållsmarknaden. Samtidigt erbjuder Riksgäldskontoret privatplacerare högre avkastning på sina insatta medel än vad storbankerna gör.

Upplåningen från hushållen uppgick till 63,9 miljarder kronor per sista december 1999, vilket motsvarar 4,7 procent av statsskulden. Premieobligationer och Riksgäldsspar är de vanligaste sparformerna för hushållsmarknaden. Äldst är premieobligationen som introducerades redan 1918. Det är ett slags skuldebrev där räntan lottas ut som vinster bland dem som köpt skuldebreven. Vinstchanserna varierar mellan olika premielån. När premieobligationens löptid går ut återbetalas det nominella värdet. Vinsterna är skattefria. Den totala volymen av utestående premieobligationer var 54,4 miljarder kronor vid årsskiftet.

År 1997 introducerade Riksgäldskontoret sparformen RiksgäldsSpar. Den påminner om traditionellt kontosparande och finns i ett flertal varianter (se bifogat produktblad för löptider och räntor). RiksgäldsSpar hade vid årsskiftet en total volym på 6,5 miljarder kronor. Räntan är flera gånger högre än hos storbankerna.