Teliaförsäljningen ger statskassan 61 miljarder

Pressmeddelande 11 juli 2000

Riksgäldskontorets prognos för 2000 är oförändrat 80-90 miljarder kr i budgetöverskott. Det är nu klart att effekten på lånebehovet av Teliaförsäljningen kommer att uppgå till 61 miljarder kr.

Riksgäldskontorets prognos för 2000 är oförändrat 80-90 miljarder kr i budgetöverskott. Det är nu klart att effekten på lånebehovet av Teliaförsäljningen kommer att uppgå till 61 miljarder kr. Av dessa betalades 52,6 miljarder kr in till staten i juni och resterande 8,4 miljarder skall betalas den 13 juli. Uppdelningen av beloppet har att göra med den övertilldelningsoption om 10 miljarder som givit de internationella ledarbankerna möjlighet att stabilisera kursen sedan börsnoteringen. Optionen är nu stängd.

De tillfälliga nettoinbetalningarna beräknas till ca 55 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas således överskottet i år bli 25-35 miljarder kr.

För 2001 prognostiseras ett överskott på 40-50 miljarder kr. Revideringen jämfört med den förra prognosen om 30-40 miljarder beror på att kontoret ändrat antagandena om överföringen från AP-fonden till staten vid årsskiftet. Enligt förslaget från utredaren Carl-Johan Åberg, som lämnades den 29 juni, skall en större andel bestå av bostadsobligationer. Med en större andel bostadspapper kommer förfallen under 2001, vilka påverkar lånebehovet, att öka. Slutligt beslut om överföringens sammansättning fattas av regeringen i höst. Justerat för tillfälliga faktorer beräknas ett lånebehov nära noll.

Riksgäldskontorets repofaciliteter i statsobligationer och statsskuldväxlar utökas från 200 miljoner kr till 500 miljoner kr per återförsäljare och papper. Kontoret vill genom att öka repofaciliteterna bidra till en bättre fungerande andrahandsmarknad. De nya repofaciliteterna gäller från den 14 augusti.

Mer utförlig information om prognosen för statens lånebehov i pdf-format:

Ytterligare information:

Lånebehovet: Lars Hörngren 08-613 47 36 eller 08-613 47 40
Finansiering: Helena Billsson 08-613 47 49