Stort intresse för nya sparformen - den rörliga räntan på RiksgäldsSpar höjs ytterligare.

Pressmeddelande 8 december 2000

Räntan på RiksgäldsSpar utan tidsgräns höjs från 3,50 % till 3,75 %

från och med tisdagen den 12 december 2000. Den högre räntan är en direkt följd av Riksbankens höjning av reporäntan som träder i kraft den 12 december.

Sparformen, RiksgäldsSpar utan tidsgräns, har på mindre än en vecka fått ett stort genomslag och intresset är mycket stort. Över 200 miljarder kronor finns på bankernas sparkonton. På storbankerna är räntan på en placering upp till 100 000 kronor under 1 procent. Men dagens besked om ytterligare höjd ränta ökar skillnaden mot storbankernas sparkonton ännu mer. Dessutom erbjuder Riksgäldskontoret den höga räntan redan från belopp på 5.000 kronor.

Lägsta belopp för att placera i RiksgäldsSpar utan tidsgräns är 5.000 kronor. Det högsta beloppet är 5 miljoner kronor per dag. Det finns inga avgifter och pengarna kan tas ut när som helst. Riksgäldskontoret behöver sex bankdagar för att betala ut pengarna till spararens bankkonto.

Placering i RiksgäldSpar kan göras via Internet eller på telefon. Mer detaljer finns på Riksgäldskontorets nätplats www.rgk.se eller genom vår kundservice 020 780 780.

Också övriga sparformer inom RiksgäldsSpar med rörlig ränta får höjd ränta. Det gäller MånadsSpar (regelbundet sparande minst 200 kronor per månad) där räntan höjs till 3,65 % och ÅrsSpar (minst 5.000 kronor) där den rörliga räntan blir 3,75 %. Aktuella räntor för alla sparformer ges på 020 780 255 samt www.rgk.se.

För kundinformation och bokning, tel:020-780 780

Pressinformation: Marja Lång, informationschef, tel. 08-613 46 54