Riksgäldskontoret stämmer skeppsredare Vilgot Johansson, Tjörn, på en miljard kronor

Pressmeddelande 21 mars 2000

För ungefär 20 år sedan lämnade staten betydande bidrag och stöd till varvs- och rederinäringen i Sverige i form av kreditgarantier. Bröderna Lars och Vilgot Johansson på Tjörn drev en omfattande verksamhet i en komplicerad koncernstruktur. De fick statliga bidrag och kunde låna mot statliga garantier. Säkerheten för de statliga garantierna var bland annat personlig borgen från de båda bröderna. Om verksamheten hade blivit framgångsrik hade bröderna Johansson tillgodogjort sig fördelarna med de statliga insatserna. Men merparten av bolagen inom Johansson-gruppen försattes i konkurs under vintern/våren 1982. Avvecklingen av gruppen blev mycket komplicerad och omfattande. Först i slutet av 80-talet kunde merparten av konkurserna avslutas.

Riksgäldskontoret har försökt få till stånd en betalningsplan med Vilgot Johansson. Till slut tar nu Riksgäldskontoret steget att ansöka om stämning mot Vilgot Johansson vid Stenungsunds tingsrätt för att fastställa hans betalningsskyldighet under borgen.

De som är skyldiga svenska staten pengar ska betala efter bästa förmåga. Det gäller också när skulderna i sig rör mycket stora belopp. I det här fallet, vilket närmare framgår av stämningsansökan, uppgår statens fordran, inklusive ränta, till åtminstone en miljard kronor. När betalningsskyldigheten är fastställd får Vilgot Johanssons betalningsförmåga utredas.

Betalningsskyldigheten för Lars Johansson, som är solidariskt ansvarig med Vilgot Johansson, fastlades i en dom i april 1999. Riksgäldskontoret kom i samband därmed överens med Lars Johansson om en amorteringsplan under borgen. Lars Johansson har hittills fullgjort sina betalningar.

För mer information kontakta:

Marja Lång Informationschef
Riksgäldskontoret Tel: 08 613 46 54