Riksgäldskontoret övertar Riksbankens marknadsvårdande repofaciliteter

Pressmeddelande 18 februari 2000

Under senare år har uppdelningen mellan Riksbanken (penning- och valutapolitik) och Riksgäldskontoret (statsskuldspolitik) blivit allt tydligare. Fr.o.m. 21 februari 2000 övertar Riksgäldskontoret all marknadsvårdande repoverksamhet. Dessutom deltar Riksgäldskontoret i repoverksamheten i syfte att finansiera och placera statens underskotts- respektive överskottslikviditet. En s.k. repa är ett återköpsavtal, dvs. att en part förbinder sig att till ett fastställt pris och tidpunkt köpa tillbaka det värdepapper repan avser.

För mer information angående kontorets deltagande i repomarknaden samt för en översikt av de repofaciliteter kontoret erbjuder.

Förfrågningar:
Pär Nygren, tel: 08-613 47 44