Riksgäldskontoret har tecknat ramavtal avseende betalkortstjänster m.m. för statliga myndigheter

Pressmeddelande 21 juni 2000

Riksgäldskontoret har den 19 juni 2000 undertecknat ramavtal avseende betalkortstjänster m.m. för statliga myndigheter med Eurocard AB, Nordbanken Finans AB och FöreningsSparbanken AB.

Statliga myndigheter har därmed möjlighet att avropa betalkortstjänster mot avtalen. Ramavtalen träder i kraft den 1 januari 2001. Avtalstiden är 3 år med möjlighet (option) för Riksgäldskontoret att förlänga avtalen med ytterligare 1 år. I händelse av att Riksgäldskontoret utnyttjar optionen upphör ramavtalen att gälla den 31 december 2004.

Betalkorten utgör s.k. företagskort med personligt betalningsansvar för kortinnehavaren. Det är också möjligt att avropa s.k. rent företagskort, d.v.s. betalkort där myndigheten har betalningsansvaret.

Betalkort är enligt Riksgäldskontoret ett användbart medel för att förbättra den statliga ekonomiadministrationen. Inte minst kan betalkorten underlätta myndigheternas betalningsförmedling, minska kontantförskotten samt effektivisera resehanteringen inom myndigheterna.

Genom ramavtalen skapas goda förutsättningar för kostnadseffektiva och säkra betalningar samtidigt som statens behov av information och valfrihet tillgodoses.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Betalchef Peter Lindblom, tel. 08-613 4723 eller
Avdelningschef Lars Sjödahl, tel. 08-613 4581