Riksgäldskontoret byter nät- och e-postadresser 5 september 2000

Pressmeddelande 5 september 2000

www.rgk.se e-postadressen är fornamn.efternamn@rgk.se eller rgk@rgk.se

Riksgäldskontoret har tidigare använt en förkortning av sitt engelska namn, Swedish National Debt Office, sndo. Men Riksgäldskontoret vill nu ha ett enhetligt namn för alla verksamheter. Därför byter vi domännamn till den svenska förkortningen, rgk.

Riksgäldskontoret är svenska statens centrala finansorgan. Det finansierar och förvaltar statsskulden genom att ge ut statspapper på den institutionella marknaden (statsskuldväxlar och statsobligationer) och till hushållen (Premieobligationer och RiksgäldsSpar). Riksgäldskontorets uppgift är att förvalta statsskulden till så låg kostnad som möjligt med hänsyn tagen till risken.

Riksgäldskontoret ger statliga garantier och är internbank åt statliga myndigheter. Riksgäldskontoret fastställer också de administrativa räntorna, statslåneräntan (varje vecka) och diskontot (varje kvartal).

Frågor besvaras av:
Marja Lång Informationschef tel: 08 613 46 54 marja.lang@rgk.se