Ny chef för statens internbank

Pressmeddelande 6 september 2000

Pär Nygren har utsetts till ny chef för avdelningen In- och utlåning (statens internbank) på Riksgäldskontoret

Pär Nygren är idag upplåningschef på avdelningen för Upplåning och skuldförvaltning. Han tillträder sin nya befattning den 1 oktober 2000. Den nuvarande avdelningschefen, Lars Sjödahl, kommer att vara kvar på avdelningen till årsskiftet.

Statens internbank

De statliga myndigheterna kan, finansiellt och ägarmässigt, ses som en gemensam koncern och i den fungerar Riksgäldskontoret som en internbank. Riksgäldskontoret erbjuder myndigheterna effektiva finansierings- och placeringsmöjligheter (in- och utlåning) samt goda och kostnadseffektiva betalningsmöjligheter (kassahållning och betalningssystem). Villkoren ska vara så gynnsamma som möjligt utan att myndigheterna subventioneras. En effektiv finansiell hantering i de enskilda myndigheterna sparar pengar åt staten som helhet.

Frågor besvaras av:

Marja Lång Informationschef tel: 613 46 54 marja.lang@rgk.se
Pär Nygren tel: 613 47 44
Lars Sjödahl tel: 613 45 81

Riksgäldskontoret har bytt namn på Internet till den svenska förkortningen www.rgk.se e.postadressen är rgk@rgk.se eller fornamn.efternamn@rgk.se