Mindre intäkter från Teliaaktier sänker det förväntade budgetöverskottet

Pressmeddelande 9 juni 2000

Riksgäldskontorets ändrade bedömning av Telialikvidens storlek sänker prognosen över budgetöverskottet. Den nya prognosen pekar på 80-90 miljarder kr i överskott, att jämföra med 90-100 miljarder för en månad sedan.

Riksgäldskontorets prognos för statens lånebehov 2000 pekar på ett överskott på 80-90 miljarder kr, att jämföras med 90-100 miljarder för en månad sedan. Som tidigare meddelats räknar Riksgäldskontoret nu med att utförsäljningsinkomsten från Telia kan bli ca 65 miljarder kronor. Tidigare var antagandet 95 miljarder kronor. Osäkerheten är alltjämt stor, eftersom varken pris eller kvantitet ännu fastställts. Effekten av den mindre inbetalningen från Teliaaffären motverkas delvis av att kontoret har höjt prognosen för extra inbetalningar av skatt senare under året.

Riksgäldskontoret räknar med tillfälliga nettoinbetalningar på ca 55 miljarder kronor. Överskottet justerat för tillfälliga betalningar uppskattas således till 25-35 miljarder kronor. Bland de tillfälliga inbetalningarna ingår Telia med 65 miljarder och 45 miljarder från AP-fonden. Samtidigt ingår utbetalningar av premiepensionsmedel på ca 50 miljarder kronor.

Räntebetalningarna på statsskulden under 2000 förväntas uppgå till ca 85 miljarder kronor, en minskning med ca 3 miljarder sedan förra månadens prognos.

Mer utförlig information om prognosen för statens lånebehov i pdf-format:

Statens lånebehov 2000-06-09 (pdf 29 kb)

Förfrågningar:

Lånebehovet: Lars Hörngren 08-613 47 36 eller 08-613 47 40
Finansiering: Erik Thedéen 08-613 46 46