Statslåneräntan per den 30 november 2017

Nyhet 23 november 2017

Statslåneräntan per den 30 november 2017 är fastställd till 0,49 procent.

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Information om hur räntan beräknas finns på sidan Fakta om statslåneräntan. För frågor om när statslåneräntan per den sista november ska användas, se Skatteverket.