Statslåneräntan per den 30 november 2022

Nyhet 24 november 2022

Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2022 till 1,94 procent.

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen.

Information om hur räntan beräknas finns här:

Så används statslåneräntan

För frågor om när statslåneräntan per den sista november ska användas, se Skatteverket.

Till Skatteverkets webbplats