Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Nyhet 7 december 2022

Riksgälden har fattat beslut om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution.

De nya bestämmelserna innebär att uppgifter om garanterade insättningar och uppgifter för beräkning av insättningsgarantiavgift och resolutionsavgift som i dag lämnas på Riksgäldens blanketter, och lämnas in till Riksgälden med post eller mejl, i stället ska lämnas till Finansinspektionen genom rapporteringssystemet Fidac.

RGKFS 2022:1: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti

RGKFS: 2022:2: Riksgäldskontorets föreskrifter om ändring i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2015:2) om resolution

Beslutspromemoria – ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution (RG 2022/799)