Aktuella upphandlingar av ramavtal

Nyhet 11 mars 2021

Under 2021 och 2022 träder flera nya ramavtal för statliga betalningar i kraft. Berörda myndigheter kommer att få information i god tid innan det är dags att avropa de nya ramavtalen.

Ramavtal för laddningsbara korttjänster

Riksgälden har upphandlat nya ramavtal med Swedbank för förbetalda kort och med ICA Banken för efterbetalda kort. Myndigheterna kan börja avropa de nya ramavtalen från och med den 1 juli 2021. Avtalen löper sedan till och med den 30 juni 2024, med option på ett års förlängning. Avrop som myndigheter gjort under det nuvarande ramavtalet är giltiga till och med den sista december 2021.

Mer information om ramavtal för laddningsbara korttjänster

Ramavtal för betalkort och resekonto

Upphandling av nya ramavtal för betalkort och resekonto pågår. Riksgälden räknar med att kunna lämna tilldelningsbeslut i slutet av mars. Information publiceras då på hemsidan. Det befintliga ramavtalet gäller till och med den 31 augusti 2021 och gjorda avrop är giltiga till och med den sista december 2021.

Mer information om ramavtal för betalkort
Mer information om ramavtal för resekonto

Ramavtal för betalningstjänster

Riksgälden kommer att inleda upphandling av nytt ramavtal för betalningstjänster under hösten 2021, med tilldelningsbeslut under första kvartalet 2022. För närvarande pågår en förstudie där Riksgälden analyserar hur det nya ramavtalet ska se ut, baserat på myndigheternas behov, aktuella marknadsförutsättningar med mera. Det nya ramavtalet ska  börja gälla den 1 augusti 2022, när det befintliga ramavtalet upphör att gälla. Genomförda avrop under det nuvarande avtalet är giltiga i maximalt nio månader efter avtalets slutdag.

Mer information om ramavtalet för betalningstjänster

Riksgälden lägger ut all relevant information om upphandlingarna på hemsidan, till exempel beslut om nya leverantörer och avropsavtal. Vi planerar också att genomföra en digital utbildning om de nya ramavtalen senare under våren. Information även om detta kommer att läggas ut på hemsidan.