IMF utvärderar den finansiella stabiliteten i Sverige

Nyhet 19 november 2021

Internationella valutafonden (IMF) kommer under 2022 att genomföra en granskning av den finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program).

FSAP genomförs återkommande för länder med systemviktiga finansmarknader. I sin rapport kommer IMF att belysa eventuella brister och risker i systemet och föreslå åtgärder för att ta hand om dessa.

IMF har sedan den första FSAP:en 1999 granskat den finansiella sektorn i över 150 medlemsländer och intresset att bli granskad har ökat sedan finanskrisen. Sveriges senaste FSAP genomfördes 2016.

Sveriges FSAP kommer preliminärt att diskuteras i IMF:s styrelse i januari 2023. Därefter publiceras rapporten. I Sverige kommer främst Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden att medverka i FSAP-arbetet.

Ta del av den senaste utvärderingen från 2016:

Sweden: Financial System Stability Assessment; IMF Country Report 16/355; October 26, 2016