Undvik tredjepartsleverantörer för korttjänster

Nyhet 21 januari 2020

EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till kontoinformation och att initiera betalningar.

Om en kortanvändare med privat eller myndighetens betalningsansvar godkänner en tredjepartsleverantör kan det innebära en säkerhetsrisk. Exempelvis genom att känslig information om myndigheten, såsom köpbeteenden och resemönster, skickas till en tredje part utanför myndighetens kontroll.

Riksgälden rekommenderar myndigheterna att informera alla kortanvändare om detta. En policy om att inte tillåta användning av tredjepartsleverantörer för de tjänster som är upphandlade under ramavtalet för kort- och resekontotjänster med SEB Kort (Eurocard och DinersClub) bör införas. Riksgälden kommer ta hänsyn till den här marknadsutvecklingen vid nästa ramavtalsupphandling.

Kontakta gärna någon av våra ramavtalsansvariga om du har frågor.

Kontaktuppgifter till ramtalsansvariga hos Riksgälden