Riksgälden följer situationen till följd av coronaviruset

Nyhet 5 mars 2020

Riksgälden har kontinuerlig dialog med de andra stabilitetsvårdande myndigheterna. Just nu följer vi utvecklingen i den finansiella sektorn till följd av det nya coronaviruset.

Med anledning av situationen till följd av det nya coronaviruset följer Riksgälden noggrant utvecklingen i den finansiella sektorn och på de finansiella marknaderna. I vårt arbete med att värna den finansiella stabiliteten har vi löpande kontakter med bland andra myndigheter, banker och motparter på marknaderna.

Riksgälden har också intensifierat sitt samarbete med andra stabilitetsvårdande myndigheter. Det Finansiella stabilitetsrådets beredningsgrupp har mötts och diskuterat eventuell påverkan på den finansiella stabiliteten och myndigheternas egen beredskap. Myndigheterna i rådet, det vill säga Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden, följer utvecklingen noga och kommer inom ramarna för samarbetet i stabilitetsrådet löpande ha extrainsatta möten vid behov.