Resolutionsplanering: möjlighet att skjuta upp rapportering

Nyhet 1 april 2020

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat ett uttalande om lättnader i kraven för tillsyns- och resolutionsrapportering i syfte att mildra belastningen på bankerna under coronapandemin.

Finansinspektionen följer EBA:s uttalande och kommer att bevilja lättnader genom en bedömning i varje enskilt fall.

Ansökan till Finansinspektionen

Enligt uttalandet från EBA ska rapportering av institutets skuldstruktur, inklusive finansiella sammanlänkningar inom koncernen, rapporteras den 30 april i enlighet med förordning (EU) 2018/1624. För andra delar av den periodiska resolutionsrapporteringen ges banker och andra institut möjlighet att ansöka om upp till en månads extra tid för att rapportera in uppgifter till Finansinspektionen.

Ansökan om lättnad från rapporteringskraven ska skickas till rapportering@fi.se.

Riksgälden tar del av rapporteringen

Riksgälden hämtar in de rapporterade uppgifterna från Finansinspektionen. Som resolutionsmyndighet använder Riksgälden dessa uppgifter i arbetet med att ta fram resolutionsplaner för instituten.