Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 16 april

Nyhet 17 april 2020

Den 16 april sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet i ett extrainsatt möte. Nu kan du ta del av protokollet.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.