Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 25 mars 2020

Den 24 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.