Protokoll från Finansiella stabilitetsrådet

Nyhet 12 mars 2020

Den 11 mars sammanträdde det Finansiella stabilitetsrådet. Nu är protokollet publicerat.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Protokollet från mötet är publicerat på Stabilitetsrådets webbplats.