Nulägesbeskrivning av ledarskapet överlämnad till Riksgälden

Nyhet 21 februari 2020

På uppdrag av Riksgäldens styrelse har Indea gjort en nulägesbeskrivning av ledarskapet vid Riksgälden. I dag har en slutrapport med utvecklingsområden överlämnats till myndigheten.

Undersökningen har genomförts genom djupintervjuer och genom en webbenkät där alla anställda på Riksgälden haft möjlighet att delta. Sammantaget har utvärderingen givit riksgäldsdirektören återkoppling på utvecklingsområden i hans ledarskap. Resultaten kommer nu att omhändertas av riksgäldsdirektören.

– Jag är tacksam för de synpunkter som mina medarbetare har gett mig. Insikterna som jag har fått tar jag tar till mig med ödmjukhet. Utifrån detta vill jag stärka Riksgälden och mitt eget ledarskap tillsammans med mina medarbetare, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

– Styrelsen noterar att Hans delar rapportens slutsatser. Styrelsen stödjer Hans och välkomnar de initiativ han tar för att utveckla sitt ledarskap tillsammans med medarbetarna, säger styrelseordförande Gunilla Nordlöf. 

Ta del av rapporten här