Garantiprogram för företag godkänt i riksdagen

Nyhet 1 april 2020

Riksgälden har fått i uppdrag att förbereda statliga lånegarantier som avser i första hand små och medelstora företag – ”Företagsakuten”. Nu har förslaget godkänts i riksdagen. Garantiprogrammet behöver även godkännas av EU-kommissionen.

Riksgälden arbetar nu intensivt med att färdigställa garantiprogrammet. Efter godkännande från EU-kommissionen av anmälan om statsstöd ska Riksgälden omedelbart verkställa garantiprogrammet, som möjliggör för banker och kreditinstitut att ställa ut lån med statlig kreditgaranti till livskraftiga företag som hamnat i svårigheter på grund av virusutbrottet.

Vi märker att intresset är stort från banker för att vara med i garantiprogrammet vilket är glädjande. Det är viktigt att bankerna sedan verkligen tar chansen att med hjälp av garantiprogrammet bevilja lån som företag behöver, det är nödvändigt för att stödet ska fungera, säger Magnus Rystedt, avdelningschef för Garanti och finansiering.

Läs mer om uppdraget: Riksgälden förbereder garantiprogram till svenska företag

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01