Sverige bättre rustat för bankkris

Nyhet 5 februari 2019

Sverige står idag bättre rustat inför finanskris än för tio år sedan. Det framhåller riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han idag framträder vid finansutskottets årliga öppna utfrågning om finansiell stabilitet.

– Vi har idag ett ramverk som möjliggör för oss att hantera en bank i kris på ett mer effektivt sätt jämfört med 2008, och som skyddar svenska skattebetalare. Vi ser att det fungerar. Kreditvärdering och marknadsprissättning indikerar att aktörerna inte förväntar sig att staten ska kliva in vid en bankkris i lika stor utsträckning som tidigare. Min bedömning är sammantaget att regelverket har vunnit trovärdighet, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Hans Lindblad lyfter också fram de risker och sårbarheter som för närvarande finns i den svenska ekonomin. 

– Bland de risker och sårbarheter vi ser idag finns bland annat ett ihållande och högt risktagande på de globala finansiella marknaderna och en hög skuldsättning hos de svenska hushållen. Till detta kommer nya frågor, som penningtvätt och cyberhot riktade mot sektorn, som riskerar att utgöra hot mot den finansiella stabiliteten. Vi behöver diskutera dessa frågor mer, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Ta del av Hans Lindblads presentation: Det aktuella läget för den finansiella stabiliteten