Stärkt lösenordskrav för virtuella kort

Nyhet 21 augusti 2019

När andra delen i EU-direktivet PSD2 träder i kraft den 14 september stärks säkerhetskraven på de virtuella Eurocardkort (Eurocard Purchasing Account) Riksgälden har upphandlat.

PSD2 innebär att så kallad "open banking" införs och därmed förstärks kraven på identifiering av kunden vid elektroniska betalningar. Det innebär att identifiering från och med den 14 september måste ske genom engångslösenord som kunden får via sms, i stället för som tidigare genom statiska lösenord.

Eurocard har skickat brev med information om förändringen gällande de virtuella korten till de administratörer på myndigheterna som är kopplade till de korten.

Mer information om ramavtalet för korttjänster