EU-direktiv kan påverka betalkort från Eurocard

Nyhet 12 september 2019

Betalkort från Eurocard som myndigheter har genom Riksgäldens ramavtal kan påverkas av nya regler i EU:s betaltjänstdirektiv.

När sista delen i EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 införs den 14 september införs så kallad Open banking. Open banking innebär att tredjepartsleverantörer kan få tillgång till kontoinformation och/eller initiera betalningar. En tredjepartsleverantör kan till exempel vara andra företag eller institutioner som erbjuder finansiella tjänster.

För att få tillgång till information måste tredjepartsleverantören ha ett godkännande från myndigheten eller personen som står bakom kortet. Kontaktpersoner på myndigheter som har Eurocard genom Riksgäldens ramavtal har fått ett informationsbrev från Eurocard/SEB-kort med mer detaljer om detta.

Mer information om ramavtalet för korttjänster