Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 14 juni 2019

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 10 juni publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen och riksbankschef Stefan Ingves samt Riksgäldens stabschef, Jörgen Eklund. Vid mötet diskuterades det allmänna stabilitetsläget, behovet av analyser och eventuella åtgärder, samt kommande arbete för att stärka den finansiella stabiliteten.


Protokollet från mötet är publicerat på Finansiella stabilitetsrådets webbplats.