Förlängt ramavtal för betalningstjänster

Nyhet 4 juni 2019

Riksgälden har beslutat att förlänga ramavtalet för betalningstjänster till och med den 31 juli 2021.

Ramavtalet med Nordea, Swedbank och Danske bank började tillämpas i april 2017 och är giltigt till och med den 31 juli 2020. Avtalet innehåller en option för Riksgälden att förlänga avtalet två gånger med ett år i taget, som längst till och med den 31 juli 2022. Det är denna option om en första förlängning som nu utnyttjas.

Ramavtalet för betalningstjänster är obligatoriskt för statliga myndigheter att följa. Affärsverk får avropa avtalet om de vill.

Läs mer om ramavtalet för betalningstjänster