Statslåneräntan per den 30 november 2018

Nyhet 29 november 2018

Statslåneräntan per den 30 november 2018 är fastställd till 0,51 procent.

Statslåneräntan är en referensränta som används inom skattelagstiftningen. Information om hur räntan beräknas finns på sidan Fakta om statslåneräntan. För frågor om när statslåneräntan per den sista november ska användas, se Skatteverket.