Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning

Nyhet 24 april 2018

Statens lånekostnader har fortsatt att minska de senaste åren samtidigt som riskerna i förvaltningen har sänkts. Den slutsatsen drar regeringen i sin utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017 som överlämnas till riksdagen i dag.

Anledningen till att riskerna har sänkts är att löptiden gjorts längre och att valutaexponeringen minskats. En något flexiblare styrning har också stärkt Riksgäldens förutsättningar att efterleva det övergripande målet för statsskuldspolitiken ‒ att låna så billigt som möjligt utan att ta för stora risker.

Pressmeddelande från Finansdepartementet