Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte

Nyhet 18 juni 2018

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni publicerats.

På mötet deltog finansmarknadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Protokollet från mötet är publicerat på stabilitetsrådets webbsida.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 12 juni

Finansiella stabilitetsrådets webbplats