Nytt system för myndigheters betalningar i drift

Nyhet 19 mars 2018

I helgen produktionssatte Riksgälden det nya systemstödet SIBS, som ersätter de tidigare systemen SIBWebb och SITS.

SIBS är statens internbanks system, där myndigheter kan hantera anslag, lån och placeringar, lägga in betalningsuppdrag och ta del av betalningsstatistik.