Ny uppgift för Riksgälden: säkra finansieringen av kärnavfall

Nyhet 3 september 2018

Den 1 september tar Riksgälden över ansvaret för fler uppgifter inom finansieringssystemet för kärnavfall. Uppgifterna låg tidigare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringen bedömer att flytten till Riksgälden förbättrar den finansiella säkerheten ytterligare.

– Det känns både rimligt och glädjande att Riksgälden får ett större ansvar inom detta område. Vi jobbar med likartade frågor och vi hanterar även sedan tidigare en mindre del som rör finansieringen av kärnavfall. Nu får vi en helhetssyn som kommer att hålla samman den här verksamheten på ett bra sätt, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Avdelningschef Eva Cassel och Riksgäldsdirektör Hans Lindblad
Avdelningschef Eva Cassel och Riksgäldsdirektör Hans Lindblad

Avdelningschefen Eva Cassel och riksgäldsdirektören Hans Lindblad ser flera vinster i att Riksgälden får ett utökat ansvar.

Det var i augusti förra året som regeringen beslutade att enheten på Strålsäkerhetsmyndigheten som arbetar med kärnavfallsfinansiering skulle flytta över till Riksgälden. Nu är alltså den nya enheten på plats.

– Det känns väldigt bra att få välkomna våra nya medarbetare. I korthet betyder vår nya uppgift att vi ska säkerställa finansieringen av kärnavfall och att pengarna används på rätt sätt. Sakkunskapen när det gäller kärnkraft, strålning och säkerhet finns fortsatt hos Strålsäkerhetsmyndigheten som också är krishanteringsmyndighet i den här frågan, säger Hans Lindblad.

Systemet ska skydda skattebetalarna

Finansieringssystemet för kärnavfall är utformat för att säkerställa att det är kärnkraftsindustrin som ska finansiera kostnaderna för avveckling och slutförvar. Bolagen ska betala avgifter till kärnavfallsfonden som ska finansiera framtidens avvecklingskostnader och slutförvar av kärnavfall. Riksgälden ska beräkna hur mycket ekonomiska resurser som bör avsättas för att säkerställa detta.

Eva Cassel är chef för avdelningen Garanti och finansiering där den nya enheten ingår:

– Skattebetalarna ska inte behöva stå för notan som en framtida nedläggning för med sig. Vart tredje år ska vi se över och justera kärnavfallsavgifterna. Vi granskar också kärnkraftsindustrins egna bedömningar och avgör om de är rimliga eller inte. Utifrån dessa underlag lämnar vi förslag till regeringen på hur stora avgifterna till kärnavfallsfonden bör vara, säger Eva Cassel.

Ett års förberedelse

Eva Cassel berättar att förberedelserna med övergången från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgälden har pågått sedan augusti förra året. Det har varit ett intensivt samarbete myndigheterna emellan för att få en så smidig övergång som möjligt.

– Vi kunde snabbt se flera synergieffekter. Vi kommer att ha ett stort utbyte av varandra och ser fram emot att få utveckla vårt gemensamma arbete. Vi är mycket glada över att ha fått in ett gäng duktiga medarbetare som verkligen är specialister på den här frågan. Det kommer att bli spännande och utvecklande för hela verksamheten, menar Eva Cassel.

Läs mer om Riksgäldens nya uppgift att säkra kärnavfallsfinansiering