Riksgäldsdirektör Hans Lindblad om hantering av ekonomiska kriser

Nyhet 3 maj 2018

Djupa finansiella kriser är kostsamma och återkommande. Därför är det viktigt att i goda tider rusta och förbereda sig inför kriser, sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han inledningstalade på expertseminarium arrangerat av Näringsdepartementet.

Erfarenheterna från den senaste finanskrisen 2008 är viktiga i arbetet med att förebygga och hantera kriser. Tre områden är av särskild vikt i det förebyggande arbetet, nämligen åtgärder inom finansiell stabilitet, offentliga finanser samt finanspolitik.

– Som en liten, öppen ekonomi måste vi vara beredda på att finanskriser kan komma i olika form och skepnad, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Politiken måste utformas så att den stärker ekonomins grundläggande funktionssätt och inriktas på strukturellt riktiga reformer.

– Jag vill betona att strukturpolitik alltid lönar sig, både före, under och efter en kris. Därför är det viktigt att värna befintliga fungerande strukturer samtidigt som arbetet fortsätter med att utveckla och stärka regelverken, säger Hans Lindblad.

Expertseminariet sker inom ramen för industrisamtalet som är ett forum för utbyte och möte mellan regeringen och arbetsmarknadens parter.

Läs riksgäldsdirektör Hans Lindblads presentation