För- och nackdelar med EU:s bankunion

Nyhet 21 mars 2018

Det finns både för- och nackdelar för Sverige med ett eventuellt framtida medlemskap i EU:s bankunion. Det sade riksgäldsdirektör Hans Lindblad när han diskuterade bankunionen på ett seminarium som arrangerades av Forum för EU-debatt i Stockholm.

– Bankunionen handlar om vilken ställning vi vill ha i EU och är nära kopplad till frågan om en anslutning till euron. För att fullt ut få inflytande i bankunionen och kunna utnyttja de positiva effekterna är det en förutsättning att man också går med i den gemensamma valutan, säger Hans Lindblad.

Därmed är ett eventuellt framtida medlemskap i EU:s bankunion i grunden ett politiskt ställningstagande, betonar Hans Lindblad.

– Bankunionen försöker lösa en serie problem som medlemsstaterna borde ha löst tidigare. Man borde ha rensat upp i bankstrukturen och tagit itu med dåliga lån m.m., säger han.

Hans Lindblad säger att med ett medlemskap i bankunionen skulle Sverige inte längre själv styra över tillsyn och bankkrishantering. Dessutom skulle Sverige inte kunna utforma stramare regler. De hårdare kraven på bankerna som Sverige har ställt har varit gynnsamma, både för svensk ekonomi och för bankernas finansieringskostnader.

Sveriges framtida relation till EU:s bankunion är föremål för en utredning som regeringen har tillsatt.

Presentation: Hans Lindblad om bankunionen på Forum för EU-debatt, pdf

Läs mer om utredningens arbete på regeringen.se.